ที่อยู่ : ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 2 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทรศัพท์ : 036-622560