เขตติดต่อ


ทิศเหนือ       ติดต่อตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้           ติดต่อตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง, ตำบลโพธิ์ตรุ และตำบลบ้านข่อย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก    ติดต่ออำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี