ลักษณะที่ตั้ง


     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านโคกกะทอง ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ห่างจากอำเภอท่าวุ้ง ระยะทาง 11 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร