ประเพณี และวัฒนธรรม


     ประเพณีทำขวัญข้าวฟ่อน วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี