การคมนาคม


     ตำบลบ้านเบิกห่างจากอำเภอท่าวุ้ง 14 กิโลเมตร และตัวเมืองลพบุรี ตามถนนสายลพบุรี – บ้านเบิก ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่ตัวเมืองได้ตลอดเวลา