หรือ = [ คลิ๊กที่นี่ ] = เพื่อ Update ข้อมูลทันที

ผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด  381  ราย
ผู้บาดเจ็บรวม  366  ราย  ::   ผู้เสียชีวิตรวม  15  ราย
ผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินมาตรฐาน (50 mg%)  11  ราย


จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามช่วงเวลา ::
เวลาชายหญิงรวมร้อยละ
27245113.39
00.00-04.00น.299389.97
04.00-08.00น.178256.56
08.00-12.00น.32225414.17
12.00-16.00น.34255915.49
16.00-20.00น.713710828.35
20.00-24.00น.28184612.07
รวม238143381100


จำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกตามช่วงเวลา ::
เวลาชายหญิงรวมร้อยละ
33640
08.00-12.00น.04426.67
12.00-16.00น.20213.33
16.00-20.00น.20213.33
20.00-24.00น.1016.67
รวม8715100


จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกกลุ่มอายุ ::
กลุ่มอายุชายหญิงรวมร้อยละ
0-9 ปี510153.94
10-19 ปี604110126.51
20-29 ปี.59268522.31
30-39 ปี38155313.91
40-49 ปี28154311.29
50-59 ปี17244110.76
60-69 ปี143174.46
70-79 ปี101112.89
80-89 ปี1010.26
68143.67
รวม238143381100


จำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกกลุ่มอายุ ::
กลุ่มอายุชายหญิงรวมร้อยละ
10-19 ปี23533.33
20-29 ปี.1016.67
30-39 ปี11213.33
40-49 ปี20213.33
60-69 ปี1016.67
13426.67
รวม8715100


จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกรายอำเภอ ::
อำเภอชายหญิงรวมร้อยละอัตรา(ต่อแสน)
เมืองลพบุรี633710026.2539.34
พัฒนานิคม32245614.7092.17
โคกสำโรง1412266.8229.35
ชัยบาดาล46287419.4282.76
ท่าวุ้ง137205.2538.16
บ้านหมี่177246.3027.50
ท่าหลวง133164.2058.93
สระโบสถ์82102.6241.11
โคกเจริญ6392.3637.04
ลำสนธิ1112236.0488.57
หนองม่วง128205.2556.30
นอกเขตจังหวัด3030.790.00
รวม2381433811000.60


จำนวนผู้บาดเจ็บจำแนกรายอำเภอ ::
อำเภอชายหญิงรวมร้อยละอัตรา(ต่อแสน)
เมืองลพบุรี61349525.9637.38
พัฒนานิคม29215013.6682.30
โคกสำโรง1311246.5627.09
ชัยบาดาล44287219.6780.52
ท่าวุ้ง137205.4638.16
บ้านหมี่177246.5627.50
ท่าหลวง133164.3758.93
สระโบสถ์82102.7341.11
โคกเจริญ6392.4637.04
ลำสนธิ1112236.2888.57
หนองม่วง128205.4656.30
นอกเขตจังหวัด3030.820.00
รวม2301363661000.57


จำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกรายอำเภอ ::
อำเภอชายหญิงรวมร้อยละอัตรา(ต่อแสน)
เมืองลพบุรี23533.331.97
พัฒนานิคม336409.88
โคกสำโรง11213.332.26
ชัยบาดาล20213.332.24
รวม87151000.02


จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามยานพาหนะ ::
ยานพาหนะชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่มี/ล้มเอง1120.52
จักรยาน5051.31
สามล้อถีบ1010.26
จักรยานยนต์19510830379.53
สามล้อเครื่อง1010.26
รถเก๋ง/แท็กซี่75123.15
รถปิคอัพ1814328.40
รถตู้49133.41
รถโดยสาร 4 ล้อ1230.79
อื่นๆ5492.36
รวม238143381100


จำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกตามยานพาหนะ ::
ยานพาหนะชายหญิงรวมร้อยละ
จักรยานยนต์54960
รถปิคอัพ0116.67
รถตู้32533.33
รวม8715100


จำนวนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามถนน ::
ถนนชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ทราบ128205.25
ทางหลวง50489825.72
ในเมือง42246617.32
ชนบท1346319751.71
รวม238143381100


จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามสถานะ ::
สถานะชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ทราบ3361.57
คนเดินเท้า55102.62
ผู้ขับขี่1936926268.77
ผู้โดยสาร376610327.03
รวม238143381100


จำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกตามสถานะ ::
สถานะชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ทราบ1016.67
ผู้ขับขี่43746.67
ผู้โดยสาร34746.67
รวม8715100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ::
การใส่หมวกนิรถัยชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่สวม/ไม่คาด1406920968.98
สวม/คาด47287524.75
ไม่ทราบ811196.27
รวม195108303100


ร้อยละผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ::
การใส่หมวกนิรถัยชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่สวม/ไม่คาด41555.56
สวม/คาด01111.11
ไม่ทราบ12333.33
รวม549100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถยนต์ ::
การคาดเข็มขัดนิรภัยชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่สวม/ไม่คาด18183660
สวม/คาด771423.33
0111.67
ไม่ทราบ54915
รวม303060100


ร้อยละผู้เสียชีวิตจากรถยนต์ ::
การคาดเข็มขัดนิรภัยชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ทราบ336100
รวม336100


จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามการดื่มสุรา ::
การดื่มสุราชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ดื่ม13711725466.67
ดื่ม881910728.08
ไม่ทราบ137205.25
รวม238143381100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่มสุรา ::
สถานะชายหญิงรวมร้อยละ
บาดเจ็บ861910598.13
เสียชีวิต2021.87
รวม8819107100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่และดื่มสุรา ::
สถานะชายหญิงรวมร้อยละ
บาดเจ็บ72128497.67
เสียชีวิต2022.33
รวม741286100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามการ Admit ::
สถานะ Admitชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ Refer/Admit18612230880.84
ส่งต่อก่อน Admit156215.51
Admit37155213.65
รวม238143381100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามผู้นำส่ง รพ. ::
ผู้นำส่ง รพ.ชายหญิงรวมร้อยละ
ไม่ทราบ1341.05
มาเอง97164.20
ผู้ประสบเหตุ/ญาติ1135616944.36
เจ้าหน้าที่ตำรวจ2020.52
มูลนิธิ/อาสาสมัคร33276015.75
หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน1310236.04
หน่วยกู้ชีพระดับสูง103133.41
หน่วย FR57379424.67
รวม238143381100


ร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามการพักอาศัย ::
การพักอาศัยชายหญิงรวมร้อยละ
น้อยกว่า 3 เดือน45358021.00
มากกว่า 3 เดือน1808926970.60
มาท่องเที่ยว2241.05
เป็นทางผ่าน1117287.35
รวม238143381100