รายละเอียดข้อความข่าว
หัวข้อข่าว
:
ระบบคลังข้อมูล NCD จังหวัดลพบุรี พร้อมใช้งานแล้วครับ
ข้อความข่าว
:
ระบบคลังข้อมูล NCD จังหวัดลพบุรีพร้อมใช้งานแล้วครับ

ขั้นตอนการส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมส่งออกข้อมูลระดับสถานบริการ (ChronicLink) และคู่มือการใช้งานจากเมนู "ดาวน์โหลด" ที่หน้าแรกของเวปไซต์ หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

  2. ติดตั้งโปรแกรม ChronicLink โดยศึกษาวิธีการติดตั้งจากคู่มือ (ไม่ยากครับทุกคนสามารถทำได้) Cool Cool

  3. ใช้โปรแกรม ChronicLink นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบริการ (รองรับ JHCIS, HOSxP, HOSxP for PCU, MIT-NET, Hospital-OS) และหรือ ข้อมูล 43 แฟ้ม

  4. ส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม ChronicLink นำไฟล์ ZIP ที่ได้ มา Upload เข้าเวปไซต์ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  5. ทดลองประมวลผลดูรายงาน

  6. ควรส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างน้อยเดือนละครั้ง นะครับ

ไม่มีการคีย์ข้อมูลเพิ่มแต่อย่างใดครับ เป็นระบบที่นำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประมวลผลออกรายงานครับ


--------------------------------------------------------------
มีปัญหา หรือ ข้อสงสัยประการใด ฝากคำถามไว้ที่กระดานข่าวก็ได้นะครับ

ขอบคุณครับ
ไฟล์แนบ
:
--ไม่มีไฟล์แนบ--  
ผู้ส่งข่าว
:
[ผู้ดูแลระบบ] วันที่ 5 มี.ค.60 10:51 น. (IP 58.9.236.xxx เปิดอ่านแล้วทั้งหมด 8276 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-421206-8 โทรสาร 036-412515
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 027306 ครั้ง ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560