หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รับการรักษา
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 ช่วงเวลาที่นับผู้ป่วยใหม่
ตั้งแต่
:
ถึง
:
 อายุของผู้ป่วย
เงื่อนไข
:
 สถานะบุคคลของผู้ป่วย
เงื่อนไข
:
 เงื่อนไขการประมวลผล
จำแนก
:
จังหวัด
:
อำเภอ
:
ตำบล
:
   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-421206-8 โทรสาร 036-412515
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 25,383 ครั้ง นับจาก 1 มีนาคม 2560
Copyright © 2017 [Version : 2017.03]