หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
รายงานการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
[ นิยามรายงาน ]
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
รายงานนี้เงื่อนไขการประมวลผลซับซ้อนมาก หากประมวลผลทั้งจังหวัดแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง
หรือใช้เวลาประมวผลนานผิดปกติ ให้กำหนดเงื่อนไขประมวลผลเป็นรายอำเภอ หรือ รายสถานบริการ
 
 
  ช่วงเวลาที่ประเมินผล


  กลุ่มเป้าหมายที่ประเมินผล
  อายุของกลุ่มเป้าหมาย

ถึง ปี
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-421206-8 โทรสาร 036-412515
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 343 ครั้ง นับจาก 1 มีนาคม 2560
Copyright © 2017 [Version : 2017.03]