หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
รายงานประชาชนกลุ่มเสียงต่อความดันโลหิตสูง (Pre-Hypertension) ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
[ นิยามรายงาน ]
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
  ช่วงเวลาที่ประเมินภาวะเสี่ยง

  ช่วงเวลาที่ติดตาม/วินิจฉัย


  อายุของกลุ่มเป้าหมาย

ปี
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-421206-8 โทรสาร 036-412515
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 162 ครั้ง นับจาก 1 มีนาคม 2560
Copyright © 2017 [Version : 2017.03]