สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม

anired02_next.gif รวมภาพกิจกรรม ปี 2548 - 2549 anired02_back.gif
anired02_next.gif
โครงการอาหารปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการครองราชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24-28 สิงหาคม 2549 บริเวณริมรั้วศูนย์สงครามพิเศษ anired02_back.gif 
anired02_next.gif การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2550 และการมอบรางวัลสุดยอดส้วมดีเด่นระดับเขต ปี 2549 anired02_back.gif
anired02_next.gif Big Cleaning Toilet Day จังหวัดลพบุรanired02_back.gif
anired02_next.gif
การประกวดสุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2549 anired02_back.gif
anired02_next.gif
งานมหกรรมอาหารไทคัพ จังหวัดลพบุรี 20-29 ตุลาคม 2549 anired02_back.gif