สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตลาดสดน่าซื้อ

anired02_next.gif เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ anired02_back.gif
anired02_next.gif เกณฑ์พิจารณาการรับรอง/แบบประเมินยกระดับตลาดสดน่าซื้อ anired02_back.gif
anired02_next.gif รายชื่อตลาดสดประเภท 1 และตลาดสดน่าซื้อ anired02_back.gif
anired02_next.gif รายชื่อชมรมผู้ขายของในตลาดสด anired02_back.gif