World Toilet Expo 2006

16 - 18 พฤศจิกายน 2549

ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาอิมแพค เมืองทองธานี

 

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รมว.สธ.

ร่วมพิธีเิปิดการประชุมส้วมโลก 2006

แพทย์หญิงประนอม  คำเที่ยง นพ.สสจ.ลพบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในารประชุมส้วมโลก 2006

        

 กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เข้ารับโล่สุดยอดส้วมระดับประเทศ ประเภทสถานที่ราชการ

ในงานประชุมส้วมโลก 2006

               นิทรรศการส้วมโลก 2006 ณ  ศูนย์ประชุมสัมมนาอิมแพค เมืองทองธานี

                                         ส้วมผู้พิการ/สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ