งานมหกรรมอาหารไทคัพ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2549
ณ สนามโกษาปาน (หลังสนามมวย ศูนย์สงครามพิเศษ)
anired02_next.gif
ผลการตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารด้านกายภาพ anired02_back.gif
anired02_next.gif 
ผลการตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารด้านแบคทีเรีย (SI-2) anired02_back.gif
anired02_next.gif ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด anired02_back.gif