สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี


นายแพทย์ศิริชัย  ลิ้มสกุล

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


 
  
    
     

  งานประสานสัมพันธ์อสม.
 อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
      ครั้งที่ 11ปี 2556

กิจกรรมลวะปุระสุขภาพดี
วิถีไทย

การประชุมกรรมการ
ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี
วันที่ 9 พ.ค.56

 

 

.........ดูทั้งหมด.......


 


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

                     ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์ : 036 - 421204  โทรสาร : 036 - 412515