การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  ดูรายละเอียดโดย Download ได้ที่หัวข้อ Download ที่นี่ http://www.upload-thai.com/download.php?id=e6520aac3652f89fd0c3ba288d536e67

ขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

  กลุ่มงาน พ. ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น  เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ae78161fa590bc4aed67788bbfc00b29

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กลุ่มงาน พ. ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น  เรื่อง การประชุมวิชาการสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.upload-thai.com/download.php?id=f2220587924a98082bb2b333b562cdde ส่งโดย นายพันธวัจน์ ประชากุล โทร. 086-995-5503

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  กลุ่มงาน พ. ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.upload-thai.com/download.php?id=9b104f333e6cce5feeabc6abf17bfb61  ส่งโดย นายพันธวัจน์ ประชากุล โทร. 086-995-5503 

รับสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แบบโควต้า)

Copyright © 2013-2020 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสจ.ลพบุรี All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.2.3, from BuyNowShop.com.