รายการวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน ส(คุณเถลิงศักดิ์)ประชุมข้าราชการบำหน็จบำนาญสาธารณสุข จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

ค้นหาวันอื่น