รายการวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณเรวัตร)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ(รพ.สต.ติดดาว)จำนวน 45 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน นิติการ(คุณรฐา) ตอบแบบประเมิน ITA จำนวน 120 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

09:00 น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวัยรุ่นคุณภาพ

ค้นหาวันอื่น