รายการวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) อบรมเชื้อดิ้อยาและการติดเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 130 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณรุจิรา)ประชุมกลุ่มการพยาบาล จำนวน 80 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่งาน นิติการ(คุณวลิต)ประชุมคทง.ธรรมาภิบาล จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น