ให้หนองและทะเลฯ รายงานเบื้องต้น เหตุภัยธรรมชาติ
ผู้ลงประกาศ...ท้วม

รายละเอียดของข่าว
ให้หนองฯและทะเลฯ รายงานเบื้องต้น เหตุภัยธรรมชาติ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bN8FL5uLUk-idVVTaU8a7jiCX9VxZoXeGiGIIeolA8k/edit#gid=402397885

หรือ

https://sites.google.com/site/datathaloung1/home/ework/pher