แจ้งทุกหน่วยบริการ Update HOSxP_PCU_Setup_3.58.4.23
ผู้ลงประกาศ...สุริยาวุฒิ

รายละเอียดของข่าว
ให้ทุกหน่วยบริการ Update HOSxP_PCU_เป็นเวอร์ชั่น HOSxP_PCU_Setup_3.58.4.23 สามารถดาวน์โหลดได้ที่


http://cloud2.hosxp.net/