ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ
ผู้ลงประกาศ...nooairry

รายละเอียดของข่าว
เรียนผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ และผู้รับผิดชอบงานโรควัณโรค รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรควัณโรค
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

ขออภัยหากเกิดความไม่สะดวก เนื่องจากวิทยากรสะดวกมาในวันนี้ค่ะ