การขอ UserName ในการเข้าใช้ data-exchange
ผู้ลงประกาศ...nooairry

รายละเอียดของข่าว
เรียนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
ผู้ที่สนใจขอ UserName ในการเข้าใช้ data-exchange ของ สสจ. ให้ส่งข้อมูล ดังนี้
-UserName (กำหนดเอง)
-Password (กำหนดเอง)
-ชื่อ-สกุล
-เลขบัตรประจำตัวประชาชน
-E-mail
-รหัสสถานบริการ

ส่งข้อมูลของท่านไปที่ it@lbmoph.org