รพ.สต.หนองผักแว่น ส่งรายงาน 506
ผู้ลงประกาศ...พิรดา

รายละเอียดของข่าว
http://upload.siamza.com/1922194