ส่งพี่เล็ก รง.506 หัวลำครับ
ผู้ลงประกาศ...สุริยาวุฒิ

รายละเอียดของข่าว
http://upload.siamza.com/2216811