สามารถลงเบิกวัตซีนได้แล้ว
ผู้ลงประกาศ...ท้วม

รายละเอียดของข่าว
https://docs.google.com/document/d/1_OwhCPOvuxiqTSZMpX52Xnzr9yYlNoxtg8S8YMQy2zs/edit
หรือ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F2zakVf65bAA6R2pTUR06YQ94QQZjUhAP3ERzFjZf8g/edit#gid=0