รพ.สต.ซับจำปา ส่งรายชื่อ อสม.ค่ะ
ผู้ลงประกาศ...Mo_May_Jung

รายละเอียดของข่าว
อสม. ที่จะเข้าร่วมอบรมในวันที่ 24 ส.ค.58 ที่มนณิพา
ตำบลซับจำปา คือ นางวรรณา เดิงขุนทด
เลขบัตรประชาชน 3-1606-00526-39-2
บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 5 ตำบลซับจำปา
เบอร์โทรศัพท์ 08-6207-1815