เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมนวดในเด็กนักเรียน
ผู้ลงประกาศ...sun

รายละเอียดของข่าว
เรื่อง ด่วนที่สุด เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมนวดในเด็กนักเรียน

เรียน ผอ.รพ. ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง

ตามที่ สสจ.ลพบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมนวดไทยในเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 ส.ค. - 5 ธ.ค.58

โดยขอเชิญ

1.1.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของ รพ.ทุกแห่งๆละ 1 คน

2.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของ สสอ. ทุกแห่งๆละ 1 คน

3.ผอ.รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ทุกแห่ง

4. แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทุกแห่ง

ในวันที่ 26 ส.ค.58 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมละวะปุระ สสจ.ลพบุรี

รายละเอียดตามเอสารแนบ