ส่ง 506 ซับจำปา
ผู้ลงประกาศ...Mo_May_Jung

รายละเอียดของข่าว
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=11507030158.DBF