รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐
ผู้ลงประกาศ...ท้วม

รายละเอียดของข่าว
https://www.dropbox.com/s/gaedezww50fc760/9.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-11%E0%B8%AA%E0%B8%8458.docx?dl=0