วาระการประชุม วันที่ 2 กันยายน 2558 (บ่าย)
ผู้ลงประกาศ...ท้วม

รายละเอียดของข่าว
https://www.dropbox.com/s/bljueawsf1g7x3l/11-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.docx?dl=0