ส่งให้พี่ไพบูลย์
ผู้ลงประกาศ...จิรวัฒน์

รายละเอียดของข่าว
http://upload.siamza.com/2309422