ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก นะคะ
ผู้ลงประกาศ...nooair

รายละเอียดของข่าว
ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ในระหว่างวันที่ 9-19 พ.ย.58 พร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมค่ะ รายละเอียดตามลิงค์นี้นะคะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b72KYmsQQTq3KThU-84BRqO04N2SEqDGjYnILaeEoio/edit?usp=sharingขอบคุณค่ะ