ส่งผู้ป่วยเฝ้าระวังไข้เลือดออก
ผู้ลงประกาศ...r

รายละเอียดของข่าว
http://upload.siamza.com/2384876