แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ส่งแฟ้ม chronic ด้วยนะคะ
ผู้ลงประกาศ...nooair

รายละเอียดของข่าว
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ตรวจสอบแฟ้ม chronic ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และส่งแฟ้ม chronic ผ่าน server สสจ. ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ