การเพิ่มวัคซีน IPV
ผู้ลงประกาศ...nooair

รายละเอียดของข่าว
วิธีการเพิ่มวัคซีน IPV ในโปรแกรม Hosxp_pcu
รายละเอียดพี่โกเมนทร์ทำให้ดูตามนี้นะคะ
https://www.youtube.com/watch?v=XGQZnrni6Y0&feature=youtu.be