รายงาน ipv ครับ
ผู้ลงประกาศ...ทืน

รายละเอียดของข่าว
https://docs.google.com/document/d/16SMbxtS-niPzovWNuj2_YMQ4MFU59TzThwSdwcJqpfU/edit