1 เมษา ล้างส้วม
ผู้ลงประกาศ...ทิน

รายละเอียดของข่าว
1 เมษา ล้างส้วมรับวันสงกรานต์

จากที่ประชุม กวป.31มีนาคม ให้สถานบริการทุกแห่งล้างส้วม พร้อมรายงายเป็นรูปถ่าย ให้ สสอ เพื่อ รายงาน สสจ. ต่อ ไป

รพ.สต.ทุกแห่งในเขตท่าหลวง กำหนด ล้างส้วมเริ่มบ่ายโมงวันที่ 1 เมษา 2559