เวร หน่วย4แยกไฟแดง สงกราต์
ผู้ลงประกาศ...mbo

รายละเอียดของข่าว
ลองจัดเวร หน่วย4แยกไฟแดง สงกราต์ มาให้ดู หากขัดของประก่ีใดรีบแจ้งนะครับ ภายในวันที่7 เมษา หลังนั้น จะส่งรายชื่อทำคำสั้งในนายอำเภอลงนามครับ

https://www.dropbox.com/s/lj724q4ymb9vnmt/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A31-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.JPG?dl=0