แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งวันนี้ ให้เตรียมรับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ.
ผู้ลงประกาศ...mbo

รายละเอียดของข่าว
แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งวันนี้ ให้เตรียมรับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ. เรื่องการแต่งกาย เวลาอยู่เวรตรงเวลา ความพร้อมการให้บริการฉุกเฉิน สมุดเยี่ยม คำสั่งเวรฯ