วันที่ 5 พฤษาภาคม 25559 จังหวัดลพบุรี กำหนด
ผู้ลงประกาศ...mbo

รายละเอียดของข่าว
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
วันที่ 5 พฤษาภาคม 25559 จังหวัดลพบุรี กำหนดให้จัดกิจกรรม Big Cleaing Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ขอให้ท่านและหน่วยงานท่าน เข้าร่วทกิจกรรม โดยทำความสะอาดภายนอกและภายในหน่วยงานท่าน พร้อมทั้งถ่ายภาพกิจกรรมส่ง สสอ.

ขอขอบคุณครับ