สสอ.ท่าหลวง ขอทราบในพื้นที่ของท่าน อปต.ใด
ผู้ลงประกาศ...mbo

รายละเอียดของข่าว
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
สสอ.ท่าหลวง ขอทราบในพื้นที่ของท่าน อปต.ใดได้สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ อย.น้อย อย่างต่อเนื่องและเป็นรุปธรรม

ขอขอบคุณครับ