ประชุมประจำเดือน วันที่ 4 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
ผู้ลงประกาศ...ทิน

รายละเอียดของข่าว
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชุมประจำเดือน วันที่ 4 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
ขอขอบคุณครับ

*จะมีการหยุดต่อเนื่องเป็นเวลายาว