อข้อมูลผู้บริหาร เพื่อใช้ระบบ G-Chat
ผู้ลงประกาศ...ทิน

รายละเอียดของข่าว
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
งานITกระทรวงสาธารณสุข ขอข้อมูลผู้บริหาร เพื่อใช้ระบบ G-Chat (ชื่อ, ชื่อEng., ตำแหน่ง, Email, ID Line,

NO.Phone) ส่งให้ สสอ. เพื่อส่งต่อด่วนที่สุด (ตามเอกสารที่แบบมาด้วยแล้ว)

ท่านสามารถดูแบบได้จาก Line