รายงานDM HTรายใหม่ ผู้ป่วยขาดนัด
ผู้ลงประกาศ...พรโสภา แก้วแดงดี

รายละเอียดของข่าว
https://mega.nz/#F!AQZnTK5Ybr>
!qu6c8sfgae9bSnK9TAX80Q
บรรทัดที่ 2 เป็น key ให้ copy ไปใส่ช่องใส่รหัสถึงจะเปิดไฟล์ได้ค่ะ