คำขวัญ : IT ก้าวหน้า  สาธารณสุขก้าวไกล  สุขภาพประชาชนไทยแข็งแรง ...  


Update โปรแกรม OP-PP StS V.54.12
สวัสดีปีใหม่ 2554
สไลด์นำเสนอและเอกสารการประชุมงานข้อมูลครั้งที่ 2/54
ข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค. - พ.ย. 53 ถูกดึงไปแล้วนะครับ
เตือน!!! 20 พาสเวิร์ดเสี่ยงโดนแฮค
10 เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้คอมฯ
อาการต่อไปนี้...คือลักษณะของคอมพ์ที่ติดไวรัส
แนวทางการดำเนินงาน OP-PP Individual (18 แฟ้ม) ปี 2554 จ.ลพบุรี
ขอให้ตรวจสอบการยืนยันการใช้โปรแกรม PCU
13 Font แห่งชาติ
พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.ลพบุรี
โทร. 0-3642-1204 ถึง 8 ต่อ 114 Webmaster : hisocd@hotmail.com