เนื้อหา

การบรรยายเรื่องการเจรจาต่อรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

กิจกรรม ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

ตรวจราชการปี 2559/1

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ภายในสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี

ต้อนรับ นพ.สสจ.ลพบุรี

วันมหิดล 2558

ปาฎิหาริย์แห่งจินตภาพ

งานพัสดุ สสจ.ลพบุรี ตรวจรับรถมอเตอร์ไซค์

ซ้อมแผนอุทกภัย ปี 2558

ประชุมงานแม่และเด็ก

จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

การใช้เครื่องมือประเมิน เด็กปฐมวัย เขต4

อย.น้อย 2558

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล "ตู้ยาสามัญประจำวัด"

การเฝ้าระวัง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก กลุ่มวัยรุ่น/วัยเรียน

ตรวจราชการ 2/2558

รองนายกรัฐมนตรี ท่านยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ตรวจเยื่อมการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

ประเมินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีลห้า"

ประชุมคณะกรรมการโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล "ตู้ยาสามัญประจำวัด"

ประชุมคณะกรรมการ Primary Gmp 2/2558

ประกาศปฏิญญา "สาธารณสุขลพบุรี โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

วิ่งมหัศจรรย์สีสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี 2558

สงกรานต์ 2558

พิธีทำบุญตักบาตร บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี 2 เมษายน 2558วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขต 4

ตรวจราชการ และนิเทศงานรอบ 1/58

ประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการ primary gmp จังหวัดลพบุรี

ปีใหม่ 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

การป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดลพบุรี

อบรมเชิงปฎิบัติการ ครู นร. อย.น้อยจังหวัดลพบุรี 2557

ออกพรรษาวัดเขาพระงาม 2557

กิจกรรมวันมหิดล

ประชาพิจารณ์แผน2558-2561

ต้อนรับคณะทูตดูงาน จ.ลพบุรี

มุทิตาจิต จนท.กลุ่มงานบริหาร (เกษียณอายุราชการ)

ซ้อมแผนรับน้ำท่วม 2557

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี2/2557

กิจกรรมแต่งกายชุดไทยในวันธรรมสวนะ(วันพระ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สำรวจที่ดินบริจาค สอ.หนองปลิง

ตรวจสอบภายใน 57 สสจ.ลพบุรี

วางพวงมาลา วันพ่อขุนรามคำแหง และวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช 2557 สสจ.ลพบุรี

รับน้อง 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ร่วมแสดงความยินดี นพ.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มวม.

สงกรานต์ 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมชมรมจริยธรรม 2557

คัดกรองเด็กปฐมวัย เขต 4

ปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่ปี2557

ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุข2557

วันข้าราชการพลเรือน 2557

มาตรฐาน GMP

พัฒนาต้นทุนหน่วยบริการสุขภาพ

สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 50 วัน ณ. วัดเขาพระงาม จ.ลพบุรี

กิจกรรม 5 ส. 56

ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556

อาศิรวาทมหาราชา 2556

บริหารจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพ 56

ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 57-60

หล่อพระประธาน วัดอัมพวา จ.สิงห์บุรี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทันตกรรม สสจ.ลพบุรี

ตรวจราชการ และนิเทศงานรอบ 2/56

เปิดโรงเรียน อสม. รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี

วางพวงมาลางานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2556

ผู้ตรวจราชการนิเทศงานมหกรรมอาหารปลอดภัย 2556

คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด 2556

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2556 สสจ.ลพบุรี

การพัฒนายกระดับสถานประกอบการ สสจ.ลพบุรี

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

คัดเลือก อย.น้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปี 56

พัฒนาทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ ต.เขารวก และ ต.กุดตาเพชร

ประกวด อสม. อำเภอ สระโบสถ์

ประกวด อสม. อำเภอ ชัยบาดาล

นายสุจริต สิงห์โต รองฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมเด็ก 11 เดือน ตับแข็งระยะสุดท้าย และผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

นายสุจริต สิงห์โต รองฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ออกเยื่ยมผู้ป่วยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

ปฐมนิเทศบุคคลากสาธารณสุขใหม่ ปี56

งานนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ธ.ค.55

พิชิตโรคความดันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ..สไตล์เบาหวาน

> กินเค็มน้อยลงสักนิด..พิชิตโรคความดัน

> ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกสำเริง ม.3 ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ดูงานจังหวัดระยอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ

ประชุม Web Conference นโยบายควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก

> การประชุมสื่อสารทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 20

ติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ASEAN DENGUE DAY

การแข่งขันฮูลาฮุป แอโรบิค จังหวัดลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์ "กินจืด ยืดชีวิต"

> ตรวจราชการและนิเทศงานภาคปกติกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 2 ปี 2555

OP/PP Individual

มหกรรมวิชาการป้องกันโรคไข้เลือดออก