เนื้อหา

> 5 มกราคม 2561 งานทำบุญปีใหม่ สสจ.ลพบุรี

> 5 มกราคม 2561 ประชุม ต้อนรับเลขธิการ อย.

> 28 ธันวาคม 2560 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดโคกกะเทียม จ.ลพบุรี

> 14 ธันวาคม 2560 สำรวจเส้นทางศึกษาป่าซับลังกา

> 1 ธันวาคม 2560 พิธีประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

> 29 พฤศจิกายน 2560 อบรมการบริหารองค์กร ยุค 4.0

> 15 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานเข็มมุ่งพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 4 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

> 14 พฤศจิกายน 60 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

> 1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมกวปครั้งที่ 1/2561

> 17 ตุลาคม 2560 รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ

> 10 ตุลาคม 2560 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจและอบรมจิตอาสา (ด้านการแพทย์)

> 29 กันยายน 2560 พิธีมอบโล่สุดยอดส้วมแห่งปีและใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ประจำปี 2560

> 29 กันยายน 2560 รับมอบป้ายรับรองโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559 (การประเมินมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ 2559)

> 29 กันยายน 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบด้านอาชีวินามัย ที่มีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการลด ละ เลิกการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

> 29 กันยายน 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

> 28 กันยายน 2560 โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

> 25 กันยายน 2560 วันมหิดล

> 24 กันยายน 2560 อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง

> 21-22 กันยายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561

> 18 กันยายน 2560 นิเทศเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย จากทีมก.สาธารณสุข นำโดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ และคณะ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ และ อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

> 7 กันยายน 2560 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

> 4 กันยายน 2560 มอบใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital

> 25 สิงหาคม 2560 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาน้อย ,อบต.ท่ามะนาว,เทศบาลต.พัฒนานิคม และศูนย์การบินทหารบก

> 18 สิงหาคม 2560 การคัดเลือกอสม.ดีเด่น ปี 2561 จังหวัดลพบุรี

> 18 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดศูนย์ผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

> 17 สิงหาคม 2560 แนะนำหัวหน้ากล่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ลพบุรี, ประชุม conference งานแพทย์แผนไทย และ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561-2564

> 12 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรภวานพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

> 9 สิงหาคม 2560 เวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพถอดบทเรียน อสม.ดีเด่นปี2560

> 7 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

> 4 สิงหาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

> 3 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สสจ.ลพบุรีร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

> 28กรกฎาคม2560พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

> 21 กรกฎาคม 2560 พิธีถวายคำอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ พิธีถวายคำอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

> 14 กรกฎาคม 2560 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

> การบรรยายเรื่องการเจรจาต่อรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> กิจกรรม ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

> ตรวจราชการปี 2559/1

> Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ภายในสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี

> ต้อนรับ นพ.สสจ.ลพบุรี

> วันมหิดล 2558

> ปาฎิหาริย์แห่งจินตภาพ

> งานพัสดุ สสจ.ลพบุรี ตรวจรับรถมอเตอร์ไซค์

> ซ้อมแผนอุทกภัย ปี 2558

> ประชุมงานแม่และเด็ก

> จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

> การใช้เครื่องมือประเมิน เด็กปฐมวัย เขต4

> อย.น้อย 2558

> โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล "ตู้ยาสามัญประจำวัด"

> การเฝ้าระวัง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก กลุ่มวัยรุ่น/วัยเรียน

> ตรวจราชการ 2/2558

> รองนายกรัฐมนตรี ท่านยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ตรวจเยื่อมการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

> ประเมินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีลห้า"

> ประชุมคณะกรรมการโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล "ตู้ยาสามัญประจำวัด"

> ประชุมคณะกรรมการ Primary Gmp 2/2558

> ประกาศปฏิญญา "สาธารณสุขลพบุรี โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

> วิ่งมหัศจรรย์สีสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

> กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี 2558

> สงกรานต์ 2558

> พิธีทำบุญตักบาตร บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี 2 เมษายน 2558วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

> โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

> เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขต 4

> ตรวจราชการ และนิเทศงานรอบ 1/58

> ประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> คณะกรรมการ primary gmp จังหวัดลพบุรี

> ปีใหม่ 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> การป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดลพบุรี

> อบรมเชิงปฎิบัติการ ครู นร. อย.น้อยจังหวัดลพบุรี 2557

> ออกพรรษาวัดเขาพระงาม 2557

> กิจกรรมวันมหิดล

> ประชาพิจารณ์แผน2558-2561

> ต้อนรับคณะทูตดูงาน จ.ลพบุรี

> มุทิตาจิต จนท.กลุ่มงานบริหาร (เกษียณอายุราชการ)

> ซ้อมแผนรับน้ำท่วม 2557

> ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี2/2557

> กิจกรรมแต่งกายชุดไทยในวันธรรมสวนะ(วันพระ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> สำรวจที่ดินบริจาค สอ.หนองปลิง

> ตรวจสอบภายใน 57 สสจ.ลพบุรี

> วางพวงมาลา วันพ่อขุนรามคำแหง และวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช 2557 สสจ.ลพบุรี

> รับน้อง 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> ร่วมแสดงความยินดี นพ.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มวม.

> สงกรานต์ 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> กิจกรรมชมรมจริยธรรม 2557

> คัดกรองเด็กปฐมวัย เขต 4

> ปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่ปี2557

> ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุข2557

> วันข้าราชการพลเรือน 2557

> มาตรฐาน GMP

> พัฒนาต้นทุนหน่วยบริการสุขภาพ

> สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 50 วัน ณ. วัดเขาพระงาม จ.ลพบุรี

> กิจกรรม 5 ส. 56

> ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556

> อาศิรวาทมหาราชา 2556

> บริหารจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพ 56

> ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 57-60

> หล่อพระประธาน วัดอัมพวา จ.สิงห์บุรี

> เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทันตกรรม สสจ.ลพบุรี

> ตรวจราชการ และนิเทศงานรอบ 2/56

> เปิดโรงเรียน อสม. รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี

> วางพวงมาลางานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2556

> ผู้ตรวจราชการนิเทศงานมหกรรมอาหารปลอดภัย 2556

> คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด 2556

> ซ้อมแผนอัคคีภัย 2556 สสจ.ลพบุรี

> การพัฒนายกระดับสถานประกอบการ สสจ.ลพบุรี

> รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

> คัดเลือก อย.น้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปี 56

> พัฒนาทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

> อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ ต.เขารวก และ ต.กุดตาเพชร

> ประกวด อสม. อำเภอ สระโบสถ์

> ประกวด อสม. อำเภอ ชัยบาดาล

> นายสุจริต สิงห์โต รองฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมเด็ก 11 เดือน ตับแข็งระยะสุดท้าย และผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

> นายสุจริต สิงห์โต รองฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ออกเยื่ยมผู้ป่วยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

> ปฐมนิเทศบุคคลากสาธารณสุขใหม่ ปี56

> งานนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

> การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ธ.ค.55

> พิชิตโรคความดันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ..สไตล์เบาหวาน

> กินเค็มน้อยลงสักนิด..พิชิตโรคความดัน

> ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกสำเริง ม.3 ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

> ดูงานจังหวัดระยอง

> อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ

> ประชุม Web Conference นโยบายควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก

> การประชุมสื่อสารทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 20

> ติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

> ASEAN DENGUE DAY

> การแข่งขันฮูลาฮุป แอโรบิค จังหวัดลพบุรี

> การประชุมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์ "กินจืด ยืดชีวิต"

> ตรวจราชการและนิเทศงานภาคปกติกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 2 ปี 2555

> OP/PP Individual

> มหกรรมวิชาการป้องกันโรคไข้เลือดออก