สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-689-689, 036-689-685 และ 036-689-686 โทรสาร : ต่อ 112

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.