สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์ : 036 - 421206 ถึง 8  โทรสาร : 036 - 412515