กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ติดต่อเรา

เลขที่ 260/55 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร 036 689 689 ต่อ 123

Fax. 036 689 689 ต่อ 112

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เกี่ยวกับเรา

  1.บุคลากร

นางรุ่งนภา ประยงค์หอม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางอมรา คัมภีร์ เภสัชกรชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ 1)

นายชินวัธ มิ่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ 2)

นายวิศนุนาท ชัยสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนิลุบล เมืองเล็น แพทย์แผนไทย

นางสาววรัชยา ยิ่งยศตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  2. บทบาทและหน้าที่

1. งานบริหารจัดการแผนงานโครงการงบประมาณ

2. งานพัฒนา ส่งเสริม ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  > OPD คู่ขนาน คลินิกครบวงจร

  > เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย

  > รพ.สส.พท.

  > พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯ

3. งานพัฒนา ส่งเสริม บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย/คลินิกกัญชาทางการแพทย์

4. งานส่งเสริมป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

  > งานพัฒนาชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

  > งานส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน

5. งานอนุรักษ์ ส่งเสริม คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  > สำนักงานนายทะเบียน จังหวัดลพบุรี

  > รับรองหมอพื้นบ้าน

  > หมอไทยดีเด่น

  > สมุนไพรควบคุม

6. ระบบข้อมูลเเละเทคโนโลยีทางการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก

7. งานวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

8. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพร

  > กรอบบัญชียาสมุนไพร

  > ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน

  > First line drug

9. อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  แบบฟอร์ม

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  > รายการ Seed Channel รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 - 11.15 น. เรื่อง เคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน...ด้วยศาสตร์แผนไทย พบกับ พท.ป.จักรกฤษณ์ มาประจง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกอากาศสดทุกวันอังคาร เวลา 11.00 - 11.15 น. ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ดูย้อนหลัง

> สมุนไพร และ เมนูอาหาร "พิชิตเบาหวาน"

> เรื่อง เคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

  ความรู้เกี่ยวกับประชาชน

> กัญชาทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

  ยื่นขออนุญาตกัญชาออนไลน์

  ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ผลการดำเนินงาน KPI