Get Adobe Flash player

แบบฟอร์ม

E-mail

 

อย. เผยยาต้องห้าม 11 รายการ ห้ามนำเข้าญี่ปุ่นเด็ดขาด

อย. เผยรายชื่อยาต้องห้าม 11 รายการ ห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด จัดเป็นกลุ่มยาบรรเทาอาการหวัดที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมและยาแก้ท้องเสีย ซึ่งญี่ปุ่นไม่ให้นำเข้ายาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทไม่ว่าจะนำเข้าไปเพื่อรักษาตัว หรือใช้ทางการแพทย์ หากนำเข้าจะถูกยึดและดำเนินคดีได้ จึงขอแจ้งเตือนพร้อมข้อแนะนำ รวมทั้งศึกษารายละเอียดถึงข้อห้าม ข้อจำกัดของแต่ละประเทศให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดต่อกฎหมายประเทศนั้น ๆ อ่านต่อ